Skills Talents

Wat is Skills Talents?

Skills Talents zijn de teamvakwedstrijden voor het vmbo. In tien verschillende wedstrijden kunnen leerlingen die een vmbo-opleiding volgen laten zien wat ze in hun mars hebben. Tijdens de wedstrijden werken de deelnemers in teams van drie. Samenwerking is een belangrijk element. Tijdens de finale maken de leerlingen deel uit van het provincieteam. Ook werken ze tijdens de finale samen met deelnemers van de andere wedstrijden op een manier die vergelijkbaar is met de praktijk.

De deelnemers kunnen de beste worden in hun vakgebied, maar ook als provincieteam. Hierdoor ontwikkelen leerlingen niet alleen talent op hun eigen vakgebied, maar maken zij ook kennis met andere beroepen.

Inschrijven voor Skills Talents is mogelijk vanaf medio mei tot 1 december.

Opzet van de wedstrijden

Skills Talents bestaat uit een voorronde op de eigen vmbo-school, een provinciaal kampioenschap, een teambuilding en een nationale finale. Aan de voorronde kan iedereen uit de klas meedoen. Na de voorronde geeft de docent per wedstrijdrichting de namen van de winnende leerlingen door. In teams van drie gaan zij de strijd aan met vakteams van andere scholen tijdens het provinciaal kampioenschap. Een school kan één vakteam per wedstrijd opgeven.

Meer over de opbouw van Skills Talents >>

Wedstrijdopdrachten

De wedstrijdopdrachten en bijbehorende beoordelingsformulieren worden ontwikkeld door WorldSkills Netherlands. Ze worden geschreven door docenten en vakmensen uit het betreffende vakgebied en sluiten aan op de vmbo-profielen. Hierdoor kunnen scholen de wedstrijden gebruiken binnen hun onderwijs en inzetten als examentraining voor hun leerlingen. Ook is het mogelijk om deelname aan Skills Talents op te nemen in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA).

Laatste nieuws

Updates ontvangen?

[[[["","contains"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Voornaam
Achternaam
Previous
Next

Waarom deelnemen?

Z

vmbo-profielen

De wedstrijdopdrachten sluiten volledig aan op de vmbo-profielen en passen daardoor goed in het lesprogramma.

h

oefenmateriaal

Skills Talents is in te zetten als oefenmateriaal voor het examen.

teamverband

De leerlingen leren in teamverband te werken en gezamenlijk te presteren.

+

samenwerking

Er ontstaat een regionale samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen.

inspireren

Leerlingen worden enthousiast over hun vakrichting en inspireren hun medeleerlingen.

w

vakgenoten

Tijdens de wedstrijden maken docenten kennis met vakgenoten, hun branche en diverse bedrijven.

media aandacht

Scholen genereren positieve (media)aandacht.

Persoonlijke ontwikkeling

Skills Talents draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Het geeft hen meer zelfvertrouwen.

excelleren

De leerlingen krijgen de kans om te excelleren in hun vak en hun talent verder te ontwikkelen.

vaktrots

Skills Talents zorgt voor vaktrots, zowel bij de docenten als de leerlingen.

wedstrijdverband

Door het wedstrijdelement worden de leerlingen op een andere manier uitgedaagd.

ouderbetrokkenheid

Skills Talents stimuleert ouderbetrokkenheid.

Wedstrijdreglement

Om de wedstrijden van Skills Talents zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen is er een wedstrijdreglement opgesteld. In dit wedstrijdreglement  vindt u alle regels, voorwaarden en verantwoordelijkheden.

Beoordeling leerlingen

De Skills Talents wedstrijden worden beoordeeld door een deskundige jury en volgens een beoordelingssysteem dat ook wordt gehanteerd bij EuroSkills, de Europese kampioenschappen voor beroepen en WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen. De opdrachten en bijbehorende beoordelingscriteria sluiten aan op de eindtermen van het vmbo (zie ook vakwedstrijden in het PTA).

De deelnemende leerlingen worden niet alleen beoordeeld op het eindproduct, maar ook op de wijze waarop ze het eindproduct neerzetten en de manier waarop daarbij wordt samengewerkt.