Docenten

Stappenplan

In het stappenplan hieronder ziet u welke stappen, van voorbereiding tot afronding, er te nemen zijn bij deelname aan Skills Talents.

 

1. Voorbereidingen treffen

 • Skills Talents toolkit doornemen
 • Presentatie en video aan de leerlingen laten zien

2. Voorrondeopdracht in de klas uitvoeren

 • Opdracht(en) downloaden
 • Datum, tijd en klaslokaal reserveren
 • Materialen regelen
 • Leerlingen de voorrondeopdracht in teams van drie laten uitvoeren

3. Deelnemen aan het provinciaal kampioenschap

 • Namen winnaars voorronde doorgeven
 • U ontvangt informatie over datum, tijd en locatie (ook te vinden op de pagina van uw provincie)
 • Deelnemers begeleiden naar en tijdens provinciaal kampioenschap

4. Deelnemen aan de nationale finale (alleen indien gehaald)

 • U ontvangt informatie over datum, tijd en locatie van de teambuilding (deelname verplicht voor finalisten)
 • U ontvangt informatie over datum, tijd en locatie van de finale
 • Deelnemers begeleiden naar openingsceremonie, overnachtingsadres en finalelocatie

5. Terugblik en evaluatie

 • Beoordelingsformulier met leerlingen bespreken
 • Evaluatieformulier invullen

Laatste nieuws

Updates ontvangen?

[[[["","contains"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Voornaam
Achternaam
Previous
Next

Voorbereiding leerlingen

Om uw leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan Skills Talents, vindt u hier een prezi presentatie die u in de klas kunt laten zien.

Inbedding in lesprogramma

De vernieuwde beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn vanaf komend schooljaar volledig ingevoerd. Skills Talents gaat hierin mee. De wedstrijden van Skills Talents worden geheel passend gemaakt binnen het nieuwe vmbo. Komende editie worden er tien wedstrijden georganiseerd passend in negen profielen van het vmbo. De benaming van de wedstrijden is gelijk aan de profielnamen.

Binnen het vmbo wordt basis- en kaderberoepsgerichte leerweg onderwezen op alle vier de profielmodules. De gemengde leerweg (GL) wordt onderwezen in twee profielmodules. Per wedstrijd zal Skills Talents aangeven welke profielmodules terugkomen en of de wedstrijd ook geschikt is voor GL. Zo kunt u bekijken waar de leerlingen die meedoen aan Skills Talents op getoetst worden.

Bekijk hoe de voorronde past binnen de vmbo-profielen.
Bekijk hoe de provinciale kampioenschappen passen binnen de vmbo-profielen.

Skills Talents in het PTA

In samenwerking met Stichting Platforms Vmbo (SPV) is een handleiding geschreven hoe u de wedstrijden van Skills Talents in uw Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kan integreren.

Er is een steeds sterker wordende behoefte vanuit het onderwijs om wedstrijdopdrachten in te zetten als les- en toetsingsmateriaal, zodat het onderwijsprogramma niet extra wordt belast en meer leerlingen mee kunnen doen aan de vakwedstrijden met de voordelen die daarbij horen. De vakwedstrijden van Skills Talents sluiten aan op de eindtermen van het vmbo en kunnen daarom (tussentijdse) toetsen vervangen.

Mocht u na het lezen van de PTA handleiding nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen.

Download PTA uitleg

Klik hier om de PTA handleiding (in samenwerking met SPV) te downloaden

 

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd kost Skills Talents?

Organiseert u een voorronde op school, dan vervangt u daarmee twee lesuren. Het provinciaal kampioenschap neemt één dagdeel in beslag. Gaan uw leerlingen door naar de finale? De finale duurt anderhalve dag en bestaat uit een openingsceremonie, overnachting en wedstrijddag.

Welke leerlingen kunnen meedoen aan de voorrondes?

Alle derde- en vierdejaars leerlingen kunnen meedoen aan de voorrondes in de klas.

Hoe geef ik de namen van de winnaars van de voorronde door?

De leerlingen die doorgaan naar het provinciaal kampioenschap nodigt u zelf uit via het CRS (Competitie Registratie Systeem). Ga in het CRS naar het tabblad ‘mijn organisatie’ en daarna ’studenten en begeleiders’. Klik hier op de knop ‘student uitnodigen’ Hier vult u de namen en e-mailadressen in. Daarna bevestigd u de deelname door op ‘Uitnodigen’ te klikken. De leerlingen ontvangen nu automatisch een mail met daar in een link naar een invulformulier, zodat ze zelf al hun gegevens up-to-date kunnen maken. Het uitnodigen van de begeleiders gaat op dezelfde wijze.

Hoe bepaal ik welke leerlingen mee mogen doen aan het provinciaal kampioenschap?

Dat doet u door voorrondes in de klas te organiseren óf door zelf drie leerlingen aan te wijzen.

Tegen welke scholen strijd mijn school tijdens het provinciaal kampioenschap?

Op uw provinciepagina vindt u naast de datum en de locatie van het provinciaal kampioenschap ook de tegenstanders per wedstrijdrichting.

Onze school is al ingeschreven, maar kunnen we nog meedoen met meer wedstrijdrichtingen?

Meedoen met meer wedstrijdrichting is tot 1 december mogelijk. Dan sluit de inschrijftermijn en moet voor elke school bekend zijn aan welke wedstrijden zij meedoen. Tot die tijd kunt u ons dus altijd laten weten aan welke wedstrijdrichtingen u nog meer mee wilt doen.

Wanneer vindt het provinciaal kampioenschap in mijn provincie plaats?

Op uw provinciepagina vindt u de datum, de locatie en de tegenstanders per wedstrijdrichting. Indien bekend treft u hier ook het programma aan.

Wat moeten mijn leerlingen meenemen naar het provinciaal kampioenschap?

Het verschilt per wedstrijd welke materialen uw leerlingen zelf moeten meenemen. Niet bij alle wedstrijden is dit nodig. In de wedstrijdinformatie die de leerlingen en begeleiders minimaal een week voorafgaand aan het provinciaal kampioenschap ontvangen, is dit vermeld. U ontvangt deze informatie alleen als u uw leerlingen en begeleiders heeft ingevoerd in het CRS.

Kan ik informatie krijgen over de wedstrijdopdrachten van het provinciaal kampioenschap?

Ja, dat kan. Als u de deelnemers en begeleiders via het CRS heeft doorgegeven, krijgen zij deze informatie te zijner tijd automatisch toegestuurd. De informatie bevat onder andere de taken en deeltaken waarop de opdracht gebaseerd is, maar ook een lijstje van materialen die de deelnemers zelf moeten meenemen naar het provinciaal kampioenschap.

Mijn leerlingen hebben het provinciaal kampioenschap gewonnen, moet ik nu hun gegevens doorgeven?

Als u voorafgaand aan het provinciaal kampioenschap de namen van uw leerlingen al heeft doorgegeven via het CRS (Competitie Registratie Systeem), hoeft u de winnaars niet nogmaals door te geven. Wij zien namelijk automatisch wie de winnaars zijn. Heeft u uw leerlingen nog niet in het CRS gezet, omdat zij geen uitdager hadden tijdens het provinciaal kampioenschap en dus rechtstreeks geplaatst zijn voor de finale? Dan zet u ze alsnog zelf in dit systeem. Dit gaat als volgt. Ga in het CRS naar het tabblad ‘mijn organisatie’ en daarna ’studenten en begeleiders’. Klik hier op de knop ‘student uitnodigen’ Hier vult u de namen en e-mailadressen in. Daarna bevestigd u de deelname door op ‘Uitnodigen’ te klikken. De leerlingen ontvangen nu automatisch een mail met daar in een link naar een invulformulier, zodat ze zelf al hun gegevens up-to-date kunnen maken. Het uitnodigen van de begeleiders gaat op dezelfde wijze.

Mijn leerlingen hebben het provinciaal kampioenschap gewonnen. Wat nu?

De winnaars van het provinciaal kampioenschap vormen samen een provincieteam en nemen deel aan de finale. Om elkaar te leren kennen en als team aan de finale deel te nemen is er eerst nog een teambuilding. Deze wordt georganiseerd in uw provincie. Kijk voor de datum en meer informatie hierover op uw provinciepagina. Bekijk ook het stappenplan van Skills Talents.

Kan ik de juryrapporten van het provinciaal kampioenschap inzien?

Ja, u ontvangt de juryrapporten ongeveer een week na afloop van het provinciaal kampioenschap per e-mail.

Wanneer vindt de teambuilding van de provincieteams plaats?

Het verschilt per provincie wanneer de teambuildingsdag wordt gehouden. De datum, tijden én locatie kunt u vinden op uw provinciepagina. U ontvangt hier tevens een uitnodiging voor.

Wat houdt de teambuilding in?

Voor elk provincieteam wordt een teambuildingsdag georganiseerd. Tijdens de teambuildingsdag wordt er van de verschillende vakteams een echt provincieteam gemaakt dat gaat strijden voor de titel tijdens de finale.

Wanneer krijg ik meer informatie over de finale?

U krijgt hier enkele weken voor de finale meer informatie over per mail. Houd ook deze website goed in de gaten!

Wanneer wordt de wedstrijdopdracht van de finale bekendgemaakt?

De deelnemende teams krijgen de wedstrijdopdracht op de wedstrijddag zelf voor het eerst te zien.

Wat moeten mijn leerlingen meenemen naar de finale?

Vlak voor de finale ontvangt u per mail een document, genaamd ‘wedstrijdinformatie’. Hierin staat aangegeven wat de leerlingen mee moeten nemen.

Hoe laat en waar vandaan vertrekt mijn bus naar de finale?

Vlak voor de finale plaatsen wij een busschema op deze website. Overleg met uw leerlingen hoe laat en waar u opstapt.